studenti


Kapacita Ateliéru Mádr je pro zimní semestr již naplněna. Děkujeme za zájem. Čvrteční druhá schůzka pro zápis se ruší.

Harmonogram semestru a důležité termíny

23.9. Začátek výuky
26.9. Návštěva Lanškrouna
3.-6.10. Workshop v Kruhu u Jilemnice
další termíny budou upřesněnyZadání pro ZS 2019/2020

Lanškroun

1 Pivovarské náměstí
Nově vznikající náměstí ve dvoře bývalého pivovaru. Využití ležáckých sklepů a původních budov pivovaru, nebo demolice a novostavby. Zapojení náměstí do uliční struktury, aktivace místa správným programem.
ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATVZ, ATV

2 Lanškrounské proluky
Doplnění městské struktury v kontextu nízké zástavby centra.
ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATVZ, ATV

3 Zásahy v centru města
Demolice, revitalizace a novostavby v městské památkové zóně a v její blízkosti.
ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATVZ, ATV

4 Pěší lávka přes Třešňovský potok
Lávka v centru města.
ATVZ, ATRN


Ústav navrhování IIúvod
studenti
atelier
workshopyvýuka
pondělí od 14.15 hod
čtvrtek od 14.15 hod

Ateliér Mádr
ateliermadr@gmail.com
místnost 744
Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6