studenti

Zadání pro LS 2019/2020
Lanškroun 2

I v letním semestru se budeme zabývat Lanškrounem, desetitisícovým městem v podhůří Orlických hor, Králického Sněžníku a Jeseníků, s bohatou průmyslovou historií, nedaleko železničního uzlu Česká Třebová. Řešit budeme přírodní koupaliště, polikliniku v centru města a její okolí, proluku v Purkyňově ulici. Jako speciální zadání vypisujeme ve spolupráci s dalšími ateliéry Ústavu navrhování II vodní prvky pro Prahu 3, které se budou realizovat v rámci Landscape festivalu.

A Přírodní koupaliště u lanškrounských rybníků
Řešit budeme rekreační areál v oblíbené rekreační lokalitě, rekonstrukci budovy bývalých Tereziiných lázní a případnou dostavbu nebo novostavby nového zázemí.
ATOS, ATZBP, ATV, ATVZ,

B Proluka v centru města
Novostavba v nárožní proluce v ulici Purkyňova.
ATBS, ATZBP, ATOS, ATVZ

C Poliklinika v centru města
Revitalizace polikliniky v těsné blízkosti a řešení parkoviště v ulici Svatopluka Čecha před poliklinikou. Hledání nového využití.
ATOS, ATZBP, ATV, ATVZ, DP

D Vodní prvky v Praze 3
Studie drobnějšího architektonického objektu v veřejném prostoru. Tématem bude "voda". Zadání vypsáno ve spolupráci s ateliéry Seho - Poláček a Kordovský - Vrbata z Ústavu navrhování II.
ATRN, ATVZ, ATV


Ústav navrhování IIúvod
studenti
atelier
workshopyvýuka
pondělí od 14.15 hod
čtvrtek od 14.15 hod

Ateliér Mádr
ateliermadr@gmail.com
místnost 744
Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6

profil ateliéru na stránkách školy