atelierAteliér má ambici vzbudit zájem studentů o všechny vrstvy oboru. Chceme studenty naučit profesi architekta jako řemeslu, které je dobré umět, a přitom se pokoušíme neuškodit talentům, rozpoznáme-li je. Více než finální podoba prezentace nás zajímá ustavičný proces hledání společně s kritickým nahlížením tématu a vlastní práce.

Připravujeme reálná zadání a do procesu navrhování zapojujeme odborníky na danou problematiku, zástupce obcí a externí konzultanty. Respektujeme vlastní názor autorů, podporujeme jejich invenci a snažíme se být nápomocni v jejich boji a strádání. Bez zažití a poučení se z vlastních chyb se nikdo nepohne z místa.

V letním semestru pořádáme díky podpoře měst a dalších partnerů letní workshopy, kde studenti během jednoho týdne staví ve veřejném prostoru objekty, které sami navrhli.


Autor fotografie: Jiří Ryszawy, ČVUT v Praze

vedoucí ateliéru
Ing. arch. Josef Mádr
+420 603 300 313
josef.madr@email.cz

Vzdělání:
1980 – 1985 Vysokoškolské vzdělání, FA ČVUT, Praha
1976 – 1980 Středoškolské vzdělání, Gymnázium Zdeňka Nejedlého, Dobruška


Odborné praxe
Projektová činnost:
Od 12.02.1999 Autorizovaný architekt ČKA 02 763
03.1992 – 07.1992 Práce v zahraničí
Atelier Z. Zavrel Architecten b.v., Rotterdam
Od 09.1991 Josef Mádr Architekt – Projektové ateliery
ŽL, Projektová činnost v investiční výstavbě
V letech 1995 – 2009 kancelář se 2-7 zaměstnanci, profesní části projektů zpracovávány okruhem externích subdodavatelů
10.1986 – 03.1989 Samostatný projektant
Východočeské stavební památky Hradec Králové
Okresní stavební podnik Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Dobrušce, byl stavební realizační firmou s vlastní projekcí, s oblastní až regionální působností
07.1985 – 09.1985 Projektant
Východočeské stavební památky Hradec Králové, firma působila jako specializovaná realizační firma na obnovu a údržbu památek s umělecko-řemeslnými profesemi a vlastní projekcí, s regionální až celostátní působností


Realizační činnost:
Od 26.04.2004 Josef Mádr Architekt – ŽL, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Od 01.06.2000 Josef Mádr Architekt – ŽL, Výroba, dodávka a montáž interierů
11.1985 – 09.1986 Pomocník stavbyvedoucího JE Dukovany
HSV Strojovna II., Průmyslové stavby Brno, Ing. Kuchařík
Základní vojenská služba – Jaderná elektrárna Dukovany


Pedagogická činnost:
Od 09.2013 Ateliér Mádr, Ústav navrhování II
Od 09.2006 – 08.2013 Odborný asistent FA ČVUT
Děkanský ateliér, Ateliér Zavřel,Ústav navrhování II.


Ocenění:
Stavba roku 2010 Královehradeckého kraje v kategorii průmyslové stavby
Prestižní cena Interier roku 2001 - Interier realizovaný s převahou stavební technologie
Prestižní cena Interier roku 2001 - Nové přínosy stavební technologie
Čestné uznání Grand Prix 2001 - kategorie architektonický design a drobná architektura
Prestižní cena Interier roku 1997 - Nábytkové sestavy pro České centrum v Paříži
Čestné uznání Grand Prix 1996 - kategorie krajinářská a zahradní tvorba


Výstavy:
Současný český industriál, 2011, Praha, GJF (2012 Jihlava, Ostrava, Bratislava 2013 Sokolov)
Výstavy Grand Prix (v letech 1999, 2002)
Výstavy Interiér roku (v letech 1998, 2002
Účast jako spoluautor na autorských výstavách jiných architektů (Ing. arch. Ivan Kroupa) nebo výstavách návrhů architektonických soutěží.


Publikace:
Současný český industriál, 2011
Ročenka architektury 2001-2002
Ročenka architektury 2000-2001
Abitare 363/1997
Množství realizovaných staveb a návrhů v českých odborných časopisech v předchozích 22 letechodborný asistent
Ing. arch. Štěpán Tomš
+420 721 413 256
stepantoms@email.cz

Odborné praxe:
tomšovi architekti s.r.o. (www.tomsoviarchitekti.cz)
Architekt v SOA Architekti s.r.o. (www.s-o-a.cz)

Vzdělání:
2021 Autorizace ČKA 05 110
2015-2017 Fakulta architektury ČVUT v Praze, magisterský studijní program
2011-2015 Fakulta architektury ČVUT v Praze, bakalářský studijní program
2003-2011 Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Pedagogická činnost:
ZS 2017/2018 - externí odborný asistent v Ateliéru Mádr na FA ČVUT v Praze

Realizace:
Bistro Wokin, Jindřišská 3, Praha 1
Ústav navrhování IIúvod
studenti
atelier
workshopyvýuka
pondělí od 14.15 hod
čtvrtek od 14.15 hod

Ateliér Mádr
ateliermadr@gmail.com
místnost 744
Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6

profil ateliéru na stránkách školy